Polisi Pemulangan

1) Jika barang yang diterima mengalami kerosakan atau tidak sama seperti apa yang telah dipesan, sila maklumkan kepada kami dalam masa 7 hari selepas barang diterima di 011 1943 6286 untuk tindakan susulan.

2) Pihak pelanggan boleh memulangkan Susu Puremil sekiranya kotak rosak teruk akibat kelalaian pihak kami atau pouch susu telah bocor.

3) Kos penghantaran akan ditanggung oleh pihak kami sekiranya barang yang diterima mengalami kerosakan atau tidak sama seperti apa yang telah dipesan.

4) Sekiranya pihak pelanggan ingin menukar barang yang dibeli dengan barang yang lain, semua kos penghantaran perlu ditanggung oleh pihak pelanggan.

5) Kami berhak untuk menolak untuk menukar atau membuat bayaran balik sekiranya barang yang dipulangkan telah dibuka atau rosak teruk akibat kelalaian pihak pelanggan.

5) Sekiranya kotak rosak teruk akibat kelalaian pihak kurier, pihak kami akan berusaha mendapatkan maklumbalas daripada pihak kurier untuk memberi gantirugi atas kerosakan yang telah berlaku.

6) Kerosakan akibat bencana alam seperti banjir dan gempa bumi atau makhluk perosak seperti tikus tidak boleh dipulangkan semula kepada pihak kami.

7) Barang gantian akan dihantar oleh pihak kami dalam masa 24 jam (hari bekerja).

8) Untuk sebarang pertanyaan sila hubungi kami di sales@mypuremil.com atau 011 1943 6286.

9) Untuk pemulangan barang, sila hantarkan kembali barang tersebut dalam pembungkusan asal kepada :

AURA DINAMIK ENTERPRISE.
220, Lorong Merak 5,
Taman Merak, 09000 Kulim,
Kedah
Tel : 011 1943 6286